Winkhaus uses cookies in order to guarantee you the best possible service on our web pages. By continuing to surf on our pages, you consent to the use of cookies. If you do not consent to the use, please leave our web page.

Winkhaus uses cookies. By continuing to surf on our pages, you consent to the use of cookies.

blueCompact

icon_menu
Pravilnik o zasebnosti - Winkhaus blueCompact App

Pravilnik o zasebnosti - Winkhaus blueCompact App

1. Splošno

Varstvo vaših osebnih podatkov jemljemo zelo resno, zato jih obdelujemo zaupno in v skladu z zakonskimi predpisi o varstvu po- datkov ter v skladu s to izjavo o varstvu podatkov. Ta izjava o varstvu podatkov velja za naši mobilni aplikaciji za iPhone in Andro- id (v nadaljevanju Aplikacija). V njej je pojasnjen način, namen in obseg zbiranja podatkov v okvirju uporabe Aplikacije. Opozarja- mo pa na to, da ima lahko prenos podatkov po spletu varnostne pomanjkljivosti. Popolna zaščita podatkov pred dostopom tretjih oseb ni mogoča.

Odgovorna oseba

Oseba, odgovorna za obdelavo podatkov v okviru te Aplikacije je:

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
August-Winkhaus-Straße 31
48291 Telgte, Germany
E-pošta: info@winkhaus.de
Spleta stran: www.winkhaus.de
Tel.: +49 2504 921 0
Faks: +49 2504 921 354

„Odgovorna oseba“ je oseba, ki zbira, obdeluje ali uporablja osebne podatke (npr. ime, e-poštni naslov itd.).

Pooblaščenec za varstvo podatkov

Pooblaščenec za varstvo podatkov

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
August-Winkhaus-Str. 31
48291 Telgte, Germany
E-pošta: datenschutz@winkhaus.de
Tel.: +49 2504 921 203
Faks: +49 2504 921 354

Splošni čas hranjenja osebnih podatkov

S pridržkom odstopajočih ali bolj konkretnih navedb v tej izjavi o varstvu podatkov se osebni podatki, ki jih zbira ta Aplikacija, hranijo, dokler od nas ne zahtevate njihovega izbrisa, ne prekličete soglasja za shranjevanje ali če preneha obstajati namen za hra- njenje podatkov. Če obstaja zakonska obveznost po hranjenju ali drug zakonsko priznan vzrok za hranjenje podatkov (npr. zakoniti interes), se zadevni osebni podatki ne izbrišejo, dokler velja posamezni vzrok za hranjenje.

Pravna podlaga za hranjenje osebnih podatkov

Obdelava osebnih podatkov je dovoljena, samo če obstaja veljavna pravna podlaga za obdelavo teh podatkov. Če obdelujemo vaše podatke, to vedno delamo na podlagi vašega soglasja v skladu s točko a 1. odst. 6. člena uredbe GDPR (npr. v primeru pro- stovoljne navedbe vaših podatkov v prijavni maski ali v okviru kontaktnega obrazca), v namene izpolnjevanja pogodbe v skladu s točko b 1. odst. 6. člena uredbe GDPR (npr. pri uporabi nakupov znotraj Aplikacije ali v primeru uporabe drugih plačljivih funkcij Aplikacije) ali na podlagi zakonitih interesov v skladu s točko f 1. odst. 6. člena uredbe GDPR, ki se stalno tehtajo z vašimi interesi (npr. v okviru reklamnih ukrepov). V posameznem primeru veljavna pravna podlaga se po potrebi udejanji na ločenem mestu v okviru te izjave o varstvu podatkov.

Šifriranje

Zaradi varnosti in za zaščito prenosa zaupnih vsebin, na primer zahtev, ki jih pošljete nam kot lastniku Aplikacije, ali medsebojne komunikacije uporabnikov Aplikacije, ta Aplikacija uporablja šifriranje. S tem šifriranjem preprečujemo, da bi podatke, ki nam jih pošljete, lahko prebrale nepooblaščene tretje osebe.

Spreminjanje te izjave o varstvu podatkov

Pridržujemo si pravico, da lahko ta določila o varstvu podatkov kadar koli spremenimo ob upoštevanju zakonskih predpisov.

2. Vaše pravice

Uredba GDPR daje osebam, katerih osebne podatke obdelujemo, določene pravice, s katerimi vas želimo seznaniti tukaj:

Preklic vašega soglasja za obdelavo podatkov

Veliko postopkov obdelave podatkov je mogočih samo z vašim soglasjem. Tega bomo pred začetkom obdelave podatkov pridobi- li izrecno od vas. Svoje soglasje lahko prekličete kadar koli. V ta namen zadostuje neformalno sporočilo na naš e-naslov. Postopki obdelave podatkov ostanejo zakoniti do preklica.

Pravica do ugovora na zbiranje podatkov v posebnih primerih in na neposredno trženje (21. čl. uredbe GDPR)
Če podatke obdelujemo na podlagi točke e ali f 1. odst. 6. člena uredbe GDPR, imate pravico, da iz razlogov, ki izhajajo iz vaše- ga posebnega položaja, kadar koli ugovarjate na obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas; to velja tudi za oblikovanje profilov na podlagi teh določb. Za posamezno pravno podlago, ki je osnova za obdelavo, glejte to izjavo o varstvu podatkov. Če vložite ugovor, zadevnih osebnih podatkov ne bomo več obdelovali, razen če lahko dokažemo nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Kadar obdelujemo vaše osebne podatke za namene neposrednega trženja, imate pravico, da kadar koli ugovarja-te obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami za namene takega trženja; to velja tudi za oblikovanje profilov, če je povezano s takšnim neposrednim trženjem. V primeru vašega ugovora se vaši osebni podatki ne uporabljajo več za namene neposrednega trženja.


Pravica do pritožbe pri nadzornem organu

V primeru kršitev uredbe GDPR imajo prizadete osebe pravico do pritožbe pri nadzornem organu. Pravica do pritožbe obstaja brez poseganja v drugo upravno ali sodno sredstvo.

Informacije, brisanje in popravki

Vedno imate pravico do brezplačnih informacij o svojih shranjenih osebnih podatkih, njihovem izvoru in prejemniku ter o namenu obdelave podatkov, pa tudi pravico do sprememb ali brisanja teh podatkov. V ta namen in v primeru drugih vprašanj na temo osebnih podatkov se lahko kadar koli obrnete na nas prek naslova, objavljenega v kolofonu.

Pravica do omejitve obdelave

Imate pravico, da zahtevate omejitev obdelave vaših osebnih podatkov. V ta namen se lahko kadar koli obrnete na nas prek naslova, objavljenega v kolofonu. Pravica do omejitve obdelave obstaja v naslednjih primerih:


Če ste vložili ugovor v skladu s 1. odst. 21. člena uredbe GDPR, je treba pretehtati vaše in naše interese. Dokler ni določeno, čigavi interesi prevladajo, imate pravico, da zahtevate omejitev obdelave vaših osebnih podatkov.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Imate pravico do tega, da podatke, ki jih samodejno obdelujemo na podlagi vašega soglasja ali za izpolnitev pogodbe, izročimo vam ali drugi osebi v običajni obliki, ki omogoča strojno branje. Če zahtevate neposreden prenos podatkov drugi odgovorni osebi, se to izvede, samo če je tehnično mogoče.

3. Pravice za dostop Aplikacije

Glede zagotavljanja storitev prek Aplikacije vas opozarjamo, da ne potrebujemo pravic za dostop do vaše naprave.

4. Zbiranje osebnih podatkov v okviru uporabe Aplikacije

Splošno

Ko uporabljate našo Aplikacijo, od vas zbiramo naslednje osebne podatke:

Obdelava teh osebnih podatkov je potrebna za zagotavljanje funkcionalnosti Aplikacije. Pravna podlaga za to obdelavo podatkov je naš zakoniti interes v smislu točke f 1. odst. 6. člena uredbe GDPR, vaše soglasje v smislu točke a 1. odst. 6. člena uredbe GDPR ali (če je sklenjena pogodba) izpolnjevanje naših pogodbenih obveznosti (točka b 1. odst. 6. člena uredbe GDPR).
Čas hranjenja tako zbranih podatkov je urejen na naslednji način: E-naslov se shrani na univerzalni ključ in ga lahko izbrišete kadar koli.

Zahteva znotraj Aplikacije, po e-pošti, telefonu ali faksu

Če stopite v stik z nami (npr. prek kontaktnega obrazca v Aplikaciji, po e-pošti, telefonu ali faksu), se vaša zahteva vključno z vsemi osebnimi podatki, ki sledijo iz nje (npr. ime, zahteva, številka sistema) pri nas shrani in obdeluje za namen obdelave vaše prošnje. Te podatke obdelujemo v skladu s točko b 1. odst. 6. člena uredbe GDPR, če je vaša zahteva povezana z izpolnjevanjem pogodbe ali če je to potrebno za izvajanje predpogodbenih ukrepov. V vseh ostalih primerih je osnova za obdelavo vaše soglasje (točka a 1. odst. 6. člena uredbe GDPR) in/ali naši zakoniti interesi (točka f 1. odst. 6. člena uredbe GDPR), saj imamo zakoniti inte- res za dejansko obdelavo zahtevkov, naslovljenih na nas. Podatki, ki nam jih pošljete prek kontaktnega zahtevka, ostanejo pri nas, dokler ne zahtevate njihovega izbrisa, ne prekličete svojega soglasja za shranjevanje ali dokler ne poteče namen za shranjevanje podatkov (npr. po zaključeni obdelavi vaše prošnje). Še vedno veljajo nujna zakonska določila (zlasti zakonski roki za shranjevan- je). Vaših podatkov brez vašega soglasja ne predajamo drugim osebam.